Turistkontor effekter

Produkter som er produsert for Turistkontor gjennom avtalen med NHO reiseliv og som lagerføres for dem.