Vestmanna

Over 20 års erfaring i grafisk bransje​

I over 20 år har jeg jobbet for store og mellomstore trykkerier i Norge. For kundene har det blitt produsert alt fra små enkle prosjekt til de store og kompliserte prosjektene.  Min tid hos Andvord Grafisk AS og Wittusen & Jensen AS i Oslo var svært nyttige  for dette ga meg den kompetansen jeg  trengte for å kunne hjelpe bedrifter med alt fra det helt enkle til de mest kompliserte prosjekter.

 

Rett tid. Rett pris.

Særlig dette med å levere rett produkt, til rett tid, til rett pris! Nå har jeg med over 20 års erfaring i grafisk bransje erfart at dette er en sunn og god innstilling men langt fra så opplagt som det høres ut som.

Gode samarbeidspartnere

Vestmanna AS skal samarbeide med mange trykkerier og leverandører og de blir valgt ut med utgangspunkt i det produktet som skal produseres.<ins> </ins> Jeg vil forsøke å optimalisere valget av leverandør men av og til er tidsaspektet en faktor som kan endre dette.

Leverer i hele landet

Vestmanna AS har meget lave kostnader og med det som utgangspunktet burde vi kunne være en interessant og lønnsom partner for mange norske bedrifter både nasjonalt og lokalt.