Også i 2017 har produksjon og distribusjon av Camping Key Europe kortet vært viktig for Vestmanna Trykk og Profilering.

Vi har hatt ansvaret for bestilling og distribusjon av nærmere 12.000 kort i Norge og har selv sendt ut nesten 7000 her fra vært kontor på Biri.

Norsk Camping Guide sendes også herfra til bestillere over hele verden.